O Kancelarii

Skuteczny komornik sądowy apelacja warszawska

O mnie - Paweł Klopś

Jestem absolwentem prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Z egzekucją sądową związany jestem od 2009 r. rozpoczynając pracę w kancelarii komorniczej jako pracownik biurowy, następie jako aplikant i asesor. Kancelarię komorniczą założyłem 2018 roku, którą tworzę wspólnie z wykwalifikowanym zespołem. Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz ciągła informatyzacja kancelarii, pozwalają mi sprawnie i rzetelnie prowadzić Państwa postępowania egzekucyjne i zabezpieczające na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Praca, jako skuteczny komornik Warszawa to moja pasja, a niektórzy twierdzą, że powołanie. Dzięki temu do zadań podchodzę z pełnym zaangażowaniem.

Czym się zajmujemy?

Komornik sądowy z Warszawy - Walczymy o Twoją sprawiedliwość z pełnym zaangażowaniem, a w konsekwencji sukcesem.

Egzekucja

Kancelaria prowadzi egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Egzekucja z nieruchomości

Komornik sądowy apelacja warszawska Praga Północ prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową.

Zabezpieczenie roszczeń

Kancelaria wykonuje orzeczenia sądowe, dokonując zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Licytacje

Komornik z Warszawy na terenie apelacji warszawskiej prowadzi licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może przystąpić każdy zainteresowany.

Alimenty

Kancelaria skutecznie odzyskuje alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym.

Inne

Protokół stanu faktycznego, sporządzanie spisu inwentarza, doręczenie zawiadomień sądowych, pism procesowych i inne.

Systemy informatyczne wspomagające Kancelarię Komornika Sądowego Warszawa

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

e-Sąd EPU

e-Sąd EPU

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie w formie papierowej.

CEPIK

CEPIK

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.