Komornik sądowy apelacja warszawska

Komornik sądowy apelacja Warszawska

Komornik sądowy apelacja warszawska – kompleksowa pomoc!

Komornik sądowy apelacja Warszawska

Działam kompleksowo – po rozpoczęciu współpracy na wniosek wierzyciela, dopełniam starannie wszelkich czynności. Każda podjęta przeze mnie sprawa przeprowadzana jest sprawnie – doprowadzam do wyegzekwowania przekazanych mi do realizacji tytułów wykonawczych. Istotnym elementem postępowania egzekucyjnego jest kontakt z dłużnikiem – dokonuję wszelkich starań, aby czynności egzekucyjne odbywały się w miejscu zamieszkania lub siedzibie osoby zadłużonej.

Profesjonalna pomoc dla wierzyciela i dłużnika

Działam zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnikiem jest osoba, której obowiązkiem jest spełnienie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego względem wierzyciela. Natomiast wierzycielem jest osoba, dla której prowadzona jest egzekucja. Na każdym etapie prowadzenia postępowania, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik może liczyć na moje profesjonalne wsparcie!

Działania zgodne z etyką!

Pracując jako komornik sądowy apelacja warszawska, działam na postawie prawa. Moim obowiązkiem jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad sprawiedliwości i równości. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że Klienci cenią sobie moje indywidualne podejście do każdego z nich.

Czym się zajmujemy?

Komornik sądowy z Warszawy - Walczymy o Twoją sprawiedliwość z pełnym zaangażowaniem, a w konsekwencji sukcesem.

Egzekucja

Kancelaria prowadzi egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Egzekucja z nieruchomości

Komornik sądowy apelacja warszawska Praga Północ prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową.

Zabezpieczenie roszczeń

Kancelaria wykonuje orzeczenia sądowe, dokonując zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Licytacje

Komornik z Warszawy na terenie apelacji warszawskiej prowadzi licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może przystąpić każdy zainteresowany.

Alimenty

Kancelaria skutecznie odzyskuje alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym.

Inne

Protokół stanu faktycznego, sporządzanie spisu inwentarza, doręczenie zawiadomień sądowych, pism procesowych i inne.

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.