Licytacje

Prowadzimy następujące licytacje

 • licytacje domów
 • licytacje samochodów ciężarowych
 • licytacje gruntów
 • licytacje samochodów osobowych
 • licytacje lokali użytkowych
 • licytacje maszyn przemysłowych
 • licytacje magazynów i hal
 • licytacje łodzi i jachtów
 • licytacje mieszkań
 • licytacje wierzytelności
 • licytacje innych praw majątkowych

Licytacje ruchomości

Przystępujący do licytacji ruchomości obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nabywca licytacyjny musi wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przypadku, w którym cena ruchomości przekroczyła 500 zł, to obowiązek nabywcy ograniczony zostaje do opłacenia jednej piątej wylicytowanej kwoty, jednak nie mniej niż 500 zł. Pozostałą należność należy uiścić maksymalnie w dniu następnym, do godziny 12.00. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik sądowy Warszawa Praga Północ, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Licytacje nieruchomości

Przystępując do licytacji nieruchomości, należy posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także uiścić na dzień przed licytacja rękojmie w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto komornika sądowego bądź osobiście w siedzibie kancelarii. W przypadku przystąpienia do licytacji przez pełnomocnika pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik Warszawa Praga Północ, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.