Komornik sądowy Warszawa

Komornik sądowy Warszawa

Komornik sądowy Warszawa – pełne zaangażowanie w każdą sprawę!

Komornik sądowy Warszawa

Jestem nie tylko wykwalifikowanym komornikiem, ale również i w pełni zaangażowanym w każdą sprawę. Indywidualne podejście do każdego zlecenia sprawia, że wnioski egzekucyjne realizowane są w sposób szybki i poprawny. Korzystając z mojej pomocy, możesz liczyć na udzielanie bieżących informacji o prowadzonej egzekucji.

Podejmowane przeze mnie działania

  • prowadzenie egzekucji z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych i innych praw majątkowych;
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości;
  • wykonywanie orzeczeń sądowych;
  • przeprowadzanie licytacji ruchomości i nieruchomości;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • egzekucja alimentów;
  • sporządzanie spisu inwentarza w celu ustalenia składu i wartości spadku;
  • doręczenie zawiadomień sądowych, pism procesowych
  • ustalanie adresu miejsca zamieszkania strony.

Wieloletnie doświadczenie kluczem do sukcesu

Jako komornik sądowy Warszawa posiadam wieloletnie doświadczenie, co sprawia, że nie tylko wnioski wierzycieli realizowane są sprawnie i bezbłędnie. Klienci cenią mnie również za właściwe podejście zarówno do wierzyciela, jak i do dłużnika. Lata pracy ze sprawami egzekucyjnymi pozwoliły mi wypracować system komunikacji, który jest gwarantem do efektywnego działania.

Czym się zajmujemy?

Komornik sądowy z Warszawy - Walczymy o Twoją sprawiedliwość z pełnym zaangażowaniem, a w konsekwencji sukcesem.

Egzekucja

Kancelaria prowadzi egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Egzekucja z nieruchomości

Komornik sądowy apelacja warszawska Praga Północ prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową.

Zabezpieczenie roszczeń

Kancelaria wykonuje orzeczenia sądowe, dokonując zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Licytacje

Komornik z Warszawy na terenie apelacji warszawskiej prowadzi licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może przystąpić każdy zainteresowany.

Alimenty

Kancelaria skutecznie odzyskuje alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym.

Inne

Protokół stanu faktycznego, sporządzanie spisu inwentarza, doręczenie zawiadomień sądowych, pism procesowych i inne.

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.