Komornik Praga Północ

Komornik Praga Północ

Komornik Praga Północ – kompleksowa obsługa każdego Klienta!

Komornik Praga Północ

Jestem specjalistą w zakresie prawa egzekucyjnego. Cały czas udoskonalam swoje kompetencje oraz stawiam na rozwój kancelarii, by sprostać wszelkim rodzajom zadań i wymaganiom, jakie stawiają przede mną Klienci. Z moją pomocą możesz czuć się w pełni bezpiecznie – zatroszczę się o Twoje sprawy! Moim głównym zadaniem jest egzekwowanie wierzytelności na rzecz wierzycieli.

Działania zgodne z prawem!

Posiadam szerokie uprawnienia, które umożliwiają mi przeprowadzenie skutecznej egzekucji długu, w tym m.in. zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, innych praw majątkowych, nieruchomości, czy ruchomości dłużnika. W ramach podejmowanych przeze mnie działań, przestrzegam określonych procedur i przepisów prawa, w celu uniknięcia naruszenia praw dłużnika.

Pomoc komornika – kluczem do porozumienia!

Podejmowane przez mnie działania, związane są nie tylko z egzekucją długów, ale również z zabezpieczeniem interesów obu stron sporu. Moim zadaniem jest prowadzenie postępowania zgodnie z wszelkimi zasadami – uczciwie i bez dyskryminacji jakiejkolwiek ze stron. W zakresie moich kompetencji znajduje się również prowadzenie akt egzekucyjnych oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych działań.

Czym się zajmujemy?

Komornik sądowy z Warszawy - Walczymy o Twoją sprawiedliwość z pełnym zaangażowaniem, a w konsekwencji sukcesem.

Egzekucja

Kancelaria prowadzi egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Egzekucja z nieruchomości

Komornik sądowy apelacja warszawska Praga Północ prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową.

Zabezpieczenie roszczeń

Kancelaria wykonuje orzeczenia sądowe, dokonując zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Licytacje

Komornik z Warszawy na terenie apelacji warszawskiej prowadzi licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może przystąpić każdy zainteresowany.

Alimenty

Kancelaria skutecznie odzyskuje alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym.

Inne

Protokół stanu faktycznego, sporządzanie spisu inwentarza, doręczenie zawiadomień sądowych, pism procesowych i inne.

komornik sądowy z Warszawy Praga Północ - apelacja warszawska

Potrzebujesz porady Komornika z Warszawy - Praga Północ? Zapraszamy do kontaktu

Cechuje nas szacunek dla siebie i innych, rzetelność i pełna odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania.